7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านดอยม่อนแจ่ม ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม หลังบังคับใช้ กม. ตัดน้ำ-ตัดไฟ

ชาวบ้านและผู้ประกอบการรีสอร์ตบนดอยม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม หลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ตัดน้ำ ตัดไฟ

ชาวบ้านและผู้ประกอบการรีสอร์ต 3 หมู่บ้านบนดอยม่อนแจ่ม ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาชุมนุมเรียกร้อง และยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม หลังการจัดระเบียบพื้นที่บนดอยม่อนแจ่มกระทบกับชาวบ้าน และมีการแจ้งความดำเนินคดีกับชาวบ้าน ล่าสุดมีการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีเจ้าหน้าที่มารื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์ และตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมารับหนังสือ และได้ประชุมร่วมกับตัวแทนชาวบ้าน พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายสุรินทร์ นทีไพรวัลย์ ผู้ใหญ่บ้านหนองหอยเก่า ระบุว่า ขณะนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก โดยอยากร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นใจ หวั่นกระทบใช้ชีวิตประจำวัน และธุรกิจของของชาวบ้าน

ด้าน นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ระบุว่า หน่วยงานรัฐจะแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านต้องเป็นไปตามระเบียบของกฎหมาย สำหรับพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นป่าต้นน้ำชั้น 1 ต้องควบคุมการใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัดไม่ให้ส่งผลกระทบเกิดขึ้นพื้นที่ท้ายน้ำ พร้อมยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตัดน้ำตัดไฟชาวบ้าน มีเพียงบางส่วนที่ต่อพวงมาจากโครงการหลวง ส่วนการรื้อถอนเสาสัญญาณออกไปเพราะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ได้ประสานผู้ประกอบการให้ส่งรถสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เดินทางเข้าพื้นที่แล้ว

ซึ่งพื้นที่บนดอยม่อนแจ่มได้รับการผ่อนพันตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปทำการเกษตรในพื้นที่ได้ แต่ตอนนี้ทางหน่วยงานจะมีการตรวจสอบว่ามีการใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์ รวมถึงมีการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมหรือไม่