7 สีช่วยชาวบ้าน

ปิ่นอาสา : เข็มกลัดแบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี

ไม่น่าเชื่อว่าเข็มกลัดเล็ก ๆ จะเป็นสิ่งที่สามารถแบ่งปันให้กับเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงได้ ติดตามกับคุณปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์ ได้ในปิ่นอาสา

ปิ่นอาสา วันนี้อยู่กับโครงการ "จิตอาสา เข็มกลัดแบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี" ที่ได้รับความรุนแรงและถูกละเมิด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 จากการเรียนรู้เรื่องความรุนแรงต่อเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในประเทศไทย จากข้อมูลย้อนหลังของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี 2547-2561 พบว่ามีเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงมารับบริการ รวม 247,480 ราย แบ่งเป็นเด็ก 121,860 ราย และสตรี 119,331 ราย สาเหตุการกระทำความรุนแรงในเด็กเกิดจากการปล่อยปละละเลยของครอบครัว ขาดการดูแล จนเป็นสาเหตุให้เด็กถูกกระทำรุนแรงทางเพศมากที่สุด ที่น่าเศร้าใจส่วนใหญ่มาจากน้ำมือของใกล้ชิด

ที่เห็นในห้องสี่เหลี่ยมนี้เป็นน้ำใจจากใจของจิตอาสาทุกคน ที่สละเวลาในวันหยุดมาทำสิ่งเป็นประโยชน์เพื่อสังคม เพราะตระหนักถึงความจำเป็นที่จะช่วยเหลือฟื้นฟูให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่าปกติสุขอีกครั้ง จึงได้มีการจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ขึ้นมา

เข็มกลัดนี้เป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งปัน ช่วยเหลือ และเยียวยาจิตใจให้กับเด็กและสตรี ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง นอกเหนือจากนี้จิตอาสายังได้ร่วมสบทบทุนค่าอุปกรณ์ทำเข็มกลัดให้กับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม รวมทั้งได้เรียนรู้วิธีการทำเข็มกลัดนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วย