ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 25 ก.พ.63

ตอนบนของประเทศยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนกลางวันร้อน ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

ช่วงนี้ลมหนาวกำลังอ่อน ยังคงปกคลุมตอนบนของประเทศ และทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีอากาศเย็นในตอนเช้า และมีอากาศร้อนช่วงกลางวัน ขณะที่ลมตะวันออกกำลังอ่อน พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในช่วงนี้

สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละออง มีลมตะวันออกกำลังอ่อน พัดปกคลุมภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมีเพิ่มมากขึ้น ส่วนภาคเหนืออากาศลอยตัวขึ้นได้ไม่ดี และมีลมอ่อน ทำให้มีการสะสมฝุ่นละอองและหมอกควันมีค่อนข้างมาก อย่างที่กรุงเทพมหานคร และนครปฐม คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนทางเหนือส่วนมากก็เป็นพื้นที่สีส้ม ไม่ดีต่อสุขภาพกลุ่มเสี่ยง

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า กลางวันร้อน อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส ยอดดอยและเทือกเขาสูง หนาวถึงหนาวจัด 6-14 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส ยอดภูเย็นถึงหนาว 10-16 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า กลางวันร้อน อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีหมอกในตอนเช้า กลางวันร้อน อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส ทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากที่ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ทะเลคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส