7HD ร้อนออนไลน์

กทม.ประกาศ 8 มาตรการรับมือฝุ่นละอองสะสม ปิดเรียน 2 วันเริ่มพรุ่งนี้

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังประชุมศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร ว่า จากที่กรมอุตุนิยมคาดว่า วันที่ 26 - 28 ก.พ. 63 นี้ พื้นที่กรุงเทพมหานครจะไม่มีฝน ประกอบกับลมอ่อน ทำให้มีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กมีปริมาณสูงขึ้น  จึงมีมติให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 8 มาตรการเร่งด่วน ดังนี้ 

1.ขอความร่วมมือกองบัญชาการตำรวจนครบาล ออกคำสั่งเจ้าพนักงานจราจรห้ามรถบรรทุก ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป เข้าพื้นที่ถนนวงแหวนรัชดาภิเษก ตั้งแต่เวลา 00.00 – 24.00 น.ของวันที่ 27 ก.พ.63
2.ขอความร่วมมือกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตั้งจุดตรวจรถควันดำ 50 เขต ในวันที่ 27 ก.พ.63
3.สั่งการสำนักงานเขต สำนักเทศกิจ และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจสอบพื้นที่โดยเข้มงวดเพื่อไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง 100% โดยระดมกำลังสายตรวจเทศกิจออกตรวจตราเพิ่มในพื้นที่คาดว่าจะมีการเผาในที่โล่ง
4.ประสานผู้ประกอบการหรือผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้า และอาคารขนาดใหญ่ หยุดการก่อสร้าง หรือหยุดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นและควัน ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ.63
5.ให้สำนักการศึกษา สั่งการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 26 - 27 ก.พ.63 
6. มอบสำนักการโยธา ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาด ดูดฝุ่นถนน และฉีดล้างต้นไม้ ทั่วพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ คาดว่า ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูง โดยไม่ซ้ำกับแผนการดำเนินการของเขต
7.ขอความร่วมมือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตรวจค่าควันดำจากรถโดยสารสาธารณะทุกคัน ณ ท่าปล่อยรถ ในวันที่ 26 - 28 ก.พ.63 
8. ให้หน่วยงานดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ 

ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อม เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นชอบมาตรการทั้งหมดภายนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานเร่งปฏิบัติโดยเร่งด่วนต่อไป