ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ฯ

เวลา 14.59 นาที วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังห้องประชุมใหญ่ สำนักประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร 2 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด มหาชน ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิฯ ประจำปี 2562, ผลการจัดทำ Website มูลนิธิฯ และการเสนอของบประมาณมูลนิธิฯ ประจำปี 2563

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ตั้งมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ฯ ขึ้น ด้วยทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของราษฎรและสัตว์เลี้ยง โดยให้การช่วยค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยที่เจ้าของไม่สามารถรับผิดชอบได้ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดูแลสัตว์ไร้ที่พึ่ง รวมทั้งสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยดำเนินการร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะเดียวกันเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ โปรดให้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ อาทิ สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์, โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน และศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด