ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่และราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสงขลา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ เจ้าหน้าที่และราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการอาสารักษาดินแดน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ขณะเดินทางด้วยรถยนต์กระบะหุ้มเกราะกลับจากการรักษาความปลอดภัยกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เหตุเกิดบริเวณศาลาทวด ถนนชาญนุเคราะห์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 10 ราย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ 1 ราย คือ เด็กชายธนกฤต แก้วเกาะสะบ้า และที่โรงพยาบาลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย 9 ราย ได้แก่ นายเจษฎาภรณ์  ศรีจันทร์ ปลัดอำเภอสะบ้าย้อย, นายหมู่ใหญ่ สมจิตร กัลยาลอง, นายหมู่ใหญ่ ขะสมาน ขะเรมะนัน, สมาชิก สิรวัฒน์ นาคะสุวรรณ, นายนรินทร์ แก้วเกาะสะบ้า, นางสาวสุดารัตน์ พัฒทะกุล, นางสาวเมษะมาลย์ ติ้งประสม, เด็กหญิงชนิดาภา แก้วเกาะสะบ้า และเด็กหญิงอัชมา มุเจะโดะ การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บ และครอบครัวเป็นล้นพ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด