ข่าวในพระราชสำนัก

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563

ที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ระดับภาคใต้ ซึ่งโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยเป็นปีแรกของการขยายการประกวดในระดับอำเภอ เพื่อกระตุ้นการดำเนินงานของทุกอำเภอ มีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งในระดับต้นแบบ และดีเด่น 14 จังหวัด ส่วนอำเภอและชมรมฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน 151 แห่ง โดยผลการตัดสินจังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ มีดังนี้ ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต, ระดับเพชร ได้แก่ พังงา สุราษฎร์ธานี และนราธิวาส, จังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน กลุ่มดีเด่น ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา และชุมพร, อำเภอทูบี นัมเบอร์วัน กลุ่มดีเด่น ได้แก่ อำเภอถลาง ภูเก็ต, อำเภอตะกั่วป่า พังงา, อำเภอวังวิเศษ ตรัง, อำเภอท่าฉาง สุราษฎร์ธานี  และอำเภอจะแนะ นราธิวาส, ชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในชุมชนภูมิภาค ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร ได้แก่ ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน ภูเก็ต, ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง พังงา, ชมรมฯ ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเพชร ได้แก่ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และโรงเรียนนราสิกขาลัย นราธิวาส

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด