เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : PEA ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาฟรีให้ประชาชน จ.นครศรีธรรมราช

เช้านี้ที่หมอชิต - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ จึงได้ร่วมกับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 กรมการแพทย์ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาประชาชนฟรี ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต่าง ๆ กว่า 20 แห่ง และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ รวมประมาณ 500 คน โดยมีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาและตรวจสุขภาพทั้ง 2 วัน ราว 5,500 คน สามารถช่วยให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง