สนามข่าว 7 สี

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 26 ก.พ.63 แม่ฮ่องสอน ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีแดง - กทม.เริ่มมีผลต่อสุขภาพ

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น.

ภาคเหนือ
- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                             119 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่                              88 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก                                        77 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่                                          76 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                         72 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ริมถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 95 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร    81 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร                                         80 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร                                            79 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร                                       77 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ริมถนนนวมินทร์ แยกบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร                   76 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร