เช้าข่าว 7 สี

Green Report : รถเข็นรักษ์โลกยกระดับ Street food

"รถเข็นรักษ์โลก" คิดค้นโดยทีมนักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและยกระดับคุณภาพของอาหาร Street food ไทย ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากทั่วประเทศ

คุณสมบัติพื้นฐาน สามารถวางและปรุงอาหารได้เหมือนกับร้านรถเข็นทั่วไป ส่วนที่พิเศษ คือกระจกใสกันฝุ่นควัน ลดการก่อ PM2.5 มีระบบเปิด-ปิดน้ำล้างไม้ล้างมือ โดยใช้เท้ากดจากปุ่มที่อยู่ใต้รถเข็น แทนการใช้มือหมุนก็อก เพื่อลดการสัมผัสโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีระบบกักเก็บ และบำบัดน้ำเสียในตัว

ความคาดหวังของนวัตกรรมฝีมือคนไทยนี้ เพื่อให้การบริโภคอาหาร ถูกสุขอนามัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในอนาคต "รถเข็นรักษ์โลก" จะได้รับการต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะถูกปรับให้มีลักษณะเหมาะสมกับสรีระคนไทย ป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงาน และติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ด้วย

ปัจจุบันมี 20 ร้านค้า ที่มีสาขาขายอาหาร Street food สนใจนำไปใช้งานแล้ว นำร่องผลิต และนำไปใช้ 100 คัน รถเข็นรักษ์โลกจะนำไปใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์อาหารสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้