7HD ร้อนออนไลน์

หมายจับ! ปลอดประสพ เบี้ยวนัดฟังฎีกาคดีโยกย้ายข้าราชการมิชอบ

เมื่อเวลา10.00 น.ที่ผ่านมาที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี ศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขดำ อ.1063/2558 ที่ นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายปลอดประสพ สุรัสวดี อายุ 75 ปี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นจำเลย ในความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

โดยเมื่อระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2546 - 12 พ.ย. 2554 จำเลยใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบ ให้ระงับการมอบหมายงานในหน้าที่ที่ให้เลื่อน และแต่งตั้งโจทก์ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (นักวิชาการป่าไม้ ระดับ 9)  ซึ่งคดีนี้ศาลชั้นตนมีคำพิพากษาจำคุก นายปลอดประสพ จำเลย ไว้ 1 ปี ปรับ 20,000 บาท โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้ 2 ปี และให้จำเลยชดใช้เงินค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 1.4 ล้านบาท ต่อมาทั้งนายปลอดประสพ จำเลย และนายวิฑูรย์ โจทก์ ต่างยื่นอุทธรณ์ต่อมาศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2561 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิด ตาม ม.157 ประกอบมาตรา 84 อีกกรรมหนึ่งที่ใช้ให้นายดำรงค์โยกย้ายโจทก์ จึงให้จำคุก 2 กระทงๆ ละ 1ปี รวมโทษจำคุกทั้งสิ้น 2 ปี โดยไม่รอการลงโทษ 

นอกจากที่แก้ ก็ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 1.4 ล้านบาทด้วยขณะที่ “นายปลอดประสพ” จำเลย ได้ประกันตัวระหว่างฎีกา ซึ่งศาลตีราคาหลักทรัพย์ 400,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นการนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกมีการเลื่อนนัดฟังคำพิพากษามาแล้ว แต่เมื่อถึงเวลานัด ในเวลา 10.00 น. นายปลอดประสพ จำเลย ไม่มาศาล โดยมีผู้รับมอบอำนาจมายื่นคำร้องขอเลื่อนนัดฟังคำพิพากษาฎีกาวันนี้แทน อ้างว่า นายปลอดประสพ มีอาการป่วย  ศาลพิเคราะห์แล้ว ให้ยกคำร้องขอเลื่อนฟังคำพิพากษาศาลฎีกาของนายปลอดประสพ สั่งปรับนายประกันเต็มตามจำนวน 400,000 บาท ออกหมายจับ นายปลอดประสพ จำเลย เพื่อมาฟังคำพิพากษาฎีกาอีกครั้งวันที่ 7 เมษายน นี้ เวลา 10.00 น.