7HD ร้อนออนไลน์

แม่ฮ่องสอนพบไฟป่าเกือบ 200 จุด หนักสุดในภาคเหนือ

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ ว่ามีการลอบเผาป่ามากขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ไฟป่าลุกลามรวดเร็ว คือสภาพอากาศที่ร้อนในกลางวันและแห้งแล้ง ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมทิศใต้พัดเข้ามา ทำให้ไฟป่าลุกลามขึ้นสู่ยอดเขาจึงยากต่อการควบคุม ล่าสุด สั่งการให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เร่งทำการควบคุมเพลิงและทำแนวกันไฟเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากแนวกันไฟเดิมที่ทำอยู่นั้นได้มีใบไม้ร่วงหล่นลงมาทับถม นอกจากการเร่งป้องกันและดับไฟป่าแล้ว ในส่วนของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมือง ได้จัดรถน้ำออกไปพ่นละอองน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ที่กระจายในพื้นที่ โดยคาดว่าจะสามารถช่วยลดได้ในระดับหนึ่ง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายโดย สทอภ. (GISTDA) จากดาวเทียมระบบ  VIIRS, Modis และข้อมูลลม วันที่ 25 ก.พ. 2563 พบว่าภาพรวม 9 จังหวัดภาคเหนือ พบมีจุดความร้อนทั้ง 9 จังหวัด รวม 706 จุด เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 231 จุด โดยพบจุดความร้อนมากในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนฯ และพื้นที่ สปก. สูงสุดคือที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 179 จุด จังหวัดตาก 162 จุด และเชียงใหม่ 148 จุด

ขณะที่สถานการณ์คุณภาพอากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 26 ก.พ. 2563 พบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 วัดได้ 118 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก จ.แม่ฮ่องสอน พบว่าเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องมาเป็นเวลาแล้ว 5 วัน