7HD ร้อนออนไลน์

สธ.พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 3 รายโดยเป็นครอบครัวเดียวกัน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร แถลงข่าวสถานการณ์โรคโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในไทยว่า ได้รับรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่ม 3 รายมาจากครอบครัวเดียวกัน

โดยรายที่ 1 เป็นชายไทยอายุ 65 ปี เดินทางไปเที่ยวที่ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาด้วยอาการ ไข้ ไอ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นบวกจึงส่งตัวรักษาต่อสถาบันโรคทรวงอก ส่วนรายที่ 2 เป็นหญิงไทยอายุ 62 ปี  เป็นภรรยาของรายแรก ที่ติดเชื้อมาจากประเทศญี่ปุ่น และรายที่ 3 เด็กชายไทยอายุ 8 ปี  เป็นหลานที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 1 เข้ารักษาที่สถาบันบำราศนราดูร และขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกราย  ส่วนผู้ร่วมเดินทางอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาตรวจรักษา

นายอนุทิน ยังกล่าวตำหนิกรณีผู้ป่วยยืนยันรายแรกในวันนี้ ที่ไม่ยอมทำตามขั้นตอนคำแนะนำที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดว่าเมื่อกลับมาจากประเทศเสี่ยงโควิด 19 แล้วยังมีการติดต่อคนในบ้าน และสัญจรไปมาด้วย หาก สธ.ตรวจเจอช้า ผู้ป่วยรายนี้อาจมีโอกาสเป็นคนที่มีความสามารถในการแพร่โรคติดต่อไปยังผู้อื่นเป็นจำนวนมากได้ แม้ว่าขณะนี้ไทยจะยังไม่อยู่ในภาวะนี้ก็ตาม จึงไม่อยากให้กระทำเช่นนี้เหมือนกับกรณีหญิงชาวเกาหลีใต้ เพราะ ในรายนั้นทำให้คนเดือดร้อนไปทั่ว   ส่วนหลานที่ป่วย มีการสัมผัสใกล้ชิดเฉพาะผู้ร่วมชั้นเรียนเดียวกันหรือเรียนห้องเดียวกัน ซึ่งได้มีการสั่งให้เด็กทั้งหมดในห้องเรียนนั้นราว 50 คน หยุดเรียนเป็นเวลา 14 วันแล้ว และย้ำให้หยุดอยู่บ้านเพื่อสังเกตอาการเท่านั้น ห้ามออกไปเที่ยว และเจ้าหน้าที่มีรายชื่อทุกรายเพื่อติดตามอาการจนครบ 14 วัน

อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบันมีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด – 19 ที่รักษาหายแล้ว  24 ราย และรักษาตัวเหลืออยู่ในโรงพยาบาล 16 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม ในไทย 40 ราย