ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 26 ก.พ.63

ทั่วไทยอากาศจะอุ่นขึ้น กลางวันมีอากาศร้อน ซึ่งก็ทำให้สถานการณ์ฝุ่นกลับมาเพิ่มขึ้นด้วย ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

ช่วงนี้ตอนบนของประเทศอุณหภูมิจะสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง ขณะที่ลมตะวันออกกำลังอ่อน ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง

สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควัน มีลมตะวันออกกำลังอ่อน พัดปกคลุมภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมีเพิ่มมากขึ้น ส่วนทางภาคเหนืออากาศลอยตัวขึ้นได้ไม่ดีและมีลมอ่อน ทำให้มีการสะสมฝุ่นละอองและหมอกควันค่อนข้างมาก ซึ่งก็ทำให้หลายจังหวัด กลายเป็นพื้นที่สีแดง และสีส้ม โดยประชาชนต้องงดทำกิจกรรมกลางแจ้ง

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศร้อนตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส ยอดดอยและเทือกเขาสูง หนาว 8-15 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศร้อนตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า ตอนกลางวันอุณหภูมิจะสูงขึ้นกับมีอากาศร้อน อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศร้อนตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส ทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศร้อนตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส