7HD ร้อนออนไลน์

นายกฯ วอนปชช.ร่วมรับผิดชอบสังคม อย่าปกปิดข้อมูลไปประเทศกลุ่มเสี่ยงโควิด19

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แสดงความห่วงใยเรื่องการปกปิดข้อมูลการเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยขอความร่วมมือประชาชนทุกคนร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อจำกัดวงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ซึ่งควรให้ข้อมูลกับคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นแล้วขอให้เป็นบทเรียนที่ต้องช่วยกันและอย่าไปซ้ำเติมกัน ควรใช้โอกาสนี้ให้กำลังใจและหาทางป้องกันแก้ไขปัญหาจะดีกว่า

สำหรับข้อแนะนำของผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หากมีไข้ ไอจาม มีน้ำมูก หรือสงสัยเรื่องอาการของตนเอง ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีโดยสวมหน้ากากอนามัยตั้งแต่ออกจากบ้าน เมื่อแพทย์วินิจฉัยพบว่ามีความเสี่ยงและจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อ ผู้รับบริการอาจเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ โดยขอให้ตรวจสอบกับทางโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น และผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเครื่องบินลำเดียวกันเพื่อให้มารับการตรวจ โดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมทั้งยืนยันด้วยว่าที่ผ่านมาได้รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้ออย่างเปิดเผยมาโดยตลอด และมาตรการป้องกันของไทยก็ได้รับคำชมเชยจากนานาประเทศด้วย