สนามข่าว 7 สี

ธ.ก.ส.เปิดบริการรับขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ธ.ก.ส. เปิดบริการรับขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านเคาน์เตอร์สาขาของ ธ.ก.ส. เพื่อให้ผู้ซื้อสลากที่ถูกรางวัล มีความสะดวกในการรับรางวัลได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังสามารถฝากเงินได้ทันที

โดยรางวัลที่ 1 เสียค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ 1 ของมูลค่ารางวัลแต่ละรางวัล และค่าอากรแสตมป์ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด ในอัตราร้อยละ 0.5-1 ของมูลค่าเงินรางวัลตามประเภท ซึ่ง ธ.ก.ส.จะทำการจ่ายเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเพียงงวดเดียว เริ่มตั้งแต่งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ที่ ธ.ก.ส. 1,272 สาขาทั่วประเทศ