เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : ส่งมอบโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน จ.เชียงราย

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนด้วยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ส่งมอบโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน ณ หย่อมบ้านป่าซ้อแสนพงษ์ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยสนับสนุนระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมชุดกักเก็บพลังงาน และติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 30 ครัวเรือน ใน 1 หลัง สามารถใช้ไฟได้ 5 หลอด โทรทัศน์ 1 เครื่อง และพัดลมอีก 1 เครื่อง

ในปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมชุดกักเก็บพลังงานอีก 60 ครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่ดีขึ้น