7HD ร้อนออนไลน์

สู้ภัยแล้ง ชาวนาบางระกำโมเดลปลูกพืชน้ำน้อยแทนทำนา

ชลประทาน ประกาศหยุดส่งน้ำฤดูนาปรังปี 2562/2563 ส่งผลกระทบต่อชาวนาในพื้นที่หมู่ 10 และหมู่ 12 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก รวม 2 หมู่บ้านที่อยู่ในโครงการบางระกำโมเดล ชาวนาจึงหันมาทำการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น มะระ มะเขือเทศ แทนการทำนาปรัง ขายส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อถึงที่ เพื่อเป็นการเสริมรายได้ในช่วงที่ไม่ทำนาปรังให้กับครอบครัว

นายสุรัตน์ แสงสิน ชาวนาหมู่ที่ 10 บ้านวังขี้เหล็ก ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม กล่าวว่า ช่วงนี้น้ำในแม่น้ำยมสายเก่าที่ไหลผ่านบริเวณหมู่บ้านแห้งขอด ชาวนาหลายคนจึงหันมาปลูกพืชอายุสั้นต่าง ๆ โดยใช้วิธีน้ำหยดให้น้ำพืชผักทำให้ใช้น้ำน้อย

สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงนี้มีปริมาณน้ำในแม่น้ำยมทั้งสายเก่าและสายใหม่ ที่ไหลผ่านในพื้นที่ จ.พิษณุโลก มีปริมาณแห้งจนมองเห็นดินทรายกลางแม่น้ำยมตลอดสาย จนสามารถเดินผ่านได้ รวมถึงปริมาณน้ำหน้าประตูระบายน้ำบางแก้วที่กั้นแม่น้ำยมสายเก่า แห้งขอดจนมองเห็นดินทรายกลางแม่น้ำ สามารถเดินผ่านไปมาได้.