ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : คนพิการร้องถูกตัดน้ำตัดไฟโรงเพาะเห็ด ตอนที่ 2

คอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง คนพิการ ร้องถูกตัดน้ำตัดไฟโรงเพาะเห็ดนางฟ้าของชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดปทุมธานี เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2560 โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีร่วมเปิดงาน โดยนายก อบต.บึงบา ขณะนั้นอนุญาตให้ชมรมใช้พื้นที่ ภายใน อบต.บึงบา เพื่อให้ผู้พิการได้เรียนรู้ฝึกอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่หลังจากนายก อบต.บึงบา พ้นจากตำแหน่ง ตัวแทนชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา ระบุ มีหนังสือจาก อบต.บึงบา ติดประกาศหน้าโรงเพาะเห็ดวันที่ 2 มกราคม ยกเลิกหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่และให้ย้ายออกภายใน 30 วัน ระบุ เตรียมใช้สถานที่จัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการของชมรมคนพิการ อบต.บึงบา

นายอำเภอหนองเสือ ระบุ หลังได้รับเรื่องร้องเรียน ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากทางชมรมผู้พิการทางสติปัญญายังไม่มีสถานที่ใหม่

เลขาธิการสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ระบุ ให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีบุตรหลานพิการทางสติปัญญา ให้เกิดการยอมรับและส่งเสริมบุตรหลานให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติ ปัจจุบันมีเครือข่ายร้อยกว่าชมรมทั่วประเทศ ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องงบประมาณของชมรมผู้พิการทางสติปัญญาจังหวัดปทุมธานี ก็มีขั้นตอนในการตรวจสอบ

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7