ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดสตูล

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ และคณะฯ ไปติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง 16 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล และฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน กับปล่อยพันธุ์ปลาโพง และปลาตะเพียนขาว เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับราษฎร

จากนั้น เดินทางไปบริเวณหัวงานสถานีสูบน้ำ และโรงกรองน้ำ พบราษฎรและกลุ่มบริหารการจัดการน้ำโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง 16 พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลนิคมพัฒนา โดยในปี 2562 สำนักงาน กปร. ได้สนับสนุนการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ และโรงกรองน้ำ พร้อมเครื่องสูบน้ำ ติดตั้งระบบท่อส่งน้ำดิบ และในปีนี้ กรมชลประทานจะติดตั้งระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อส่งน้ำให้ราษฎร 9 หมู่บ้านมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้

ในช่วงบ่าย ไปฟังบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการฝายคลองท่าแพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลควนโดน ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำจังหวัดสตูล ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้ช่วยเหลือราษฎร เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก มีคลองส่งน้ำ 7 สาย และคลองระบายน้ำ 2 สาย สามารถส่งน้ำเข้าช่วยพื้นที่การเกษตรใน 4 ตำบล 17 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตร ประมาณ 10,000 ไร่ โอกาสนี้ ได้พบปะราษฎร เยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตร พร้อมปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกต้นไม้เพื่อสร้างร่มเงาและความชุ่มชื้นแก่ชุมชน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด