สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว :ทช.ทำสารคดีสั้นรณรงค์ลดปัญหาขยะทะเล ผ่านสื่อในโรงภาพยนตร์

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ออกมารณรงค์สร้างการรับรู้ เพื่อลดปัญหาขยะทะเล ผ่านสื่อในโรงภาพยนตร์ กว่า 130 โรง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เดินหน้ากระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนผ่านสื่อสารคดีสั้น ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ลดขยะทะเล ผ่านสื่อรณรงค์ในโรงภาพยนตร์ โดยร่วมมือกับภาคเอกชน 10 องค์กร โดยจะฉายสารคดีสั้นดังกล่าวใน 130 โรงภาพยนตร์ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า การผลิตสื่อสารคดีสั้นครั้งนี้ เกิดจากความคิดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยสารคดีมีความยาว 60 วินาที ฉายใน 130 โรงภาพยนตร์ ในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล ความถี่ในการฉาย 5 รอบต่อโรงต่อวัน รวม 78,000 รอบ

ทช. คาดว่าจะมีประชาชนได้รับชมสารคดีสั้นนี้กว่า 13 ล้านคน ซึ่งมีกำหนดฉายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-30 มิถุนายน 2563 รวม 16 สัปดาห์ และคาดว่าจะได้รับความสนใจ และปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลได้เป็นอย่างดี