ห้องข่าวภาคเที่ยง

สทศ. ยืนยันจัดสอบโอเน็ต ม.6 วันเสาร์-อาทิตย์นี้

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จะสอบ วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคมนี้ จะมีเด็กนักเรียนกว่า 370,000 คนเข้าสอบ กระจายไปยังสนามสอบทั่วประเทศ 

ให้ศูนย์สอบ และสนามสอบ O-NET ทุกแห่ง อนุญาตให้ผู้เข้าสอบสามารถใส่หน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบได้  และขอความร่วมมือให้สนามสอบจัดเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือ สบู่ล้างมือ ให้แก่ผู้เข้าสอบ กรณีพบผู้เข้าสอบ มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ต้องสวมหน้ากากอนามัย

รวมไปถึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เข้าร่วมตรวจคัดกรองไข้ ในกรณีมีผู้ที่มีอาการต้องสงสัย ให้คัดแยกมานั่งสอบในห้องสอบพิเศษ

สำหรับกรณีสนามสอบโอเน็ต ม.6 ของนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง จำนวน 143 คน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ได้เปลี่ยนไป จัดสนามสอบพิเศษให้ที่โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีแทนแล้ว

นางสาวศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. ระบุว่า สำหรับนักเรียน ม.6 ที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน หรือ กรณีการเจ็บป่วยกะทันหัน อุบัติเหตุ หรือ มีเหตุสุดวิสัย ที่ทำให้เข้าสอบในวันเสาร์-อาทิตย์ นี้ไม่ได้ สทศ. จะจัดสอบรอบใหม่ให้ประมาณ วันที่ 19 - 20 มีนาคมนี้ ซึ่งเด็กๆ จะต้องไปยื่นเรื่องกับทางโรงเรียน และมีใบรับรอง หรือ เอกสารแสดงเหตุสุดวิสัยด้วย