ห้องข่าวภาคเที่ยง

พื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด ค่า PM2.5 อยู่ในระดับสีแดง

จากการที่ก่อนหน้านี้ มีการเร่งเผาก่อนจะถึงมาตรการห้ามเผาเด็ดขาด ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณหมอกควันไฟป่าสะสมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้วันนี้ 5 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ แพร่ ตาก และพะเยา ที่ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงขึ้นไปอยู่ในระดับสีแดง โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงมีค่าฝุ่นสูงที่สุด 150 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเพิ่มความชื้นในอากาศด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชน

ส่วนที่จังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่ยังคงลงพื้นที่ทำแนวกันไฟ และดับไปอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่บริเวณป่าแม่ก๋อน-แม่สาย ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ เพราะไฟป่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ ยังไม่สามารถควบคุมไฟไว้ได้ ซึ่งทำให้จังหวัดแพร่มีค่าฝุ่นพุ่งขึ้นไปอยู่ในระดับสีแดง สูงถึง 118 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เนื่องจากพื้นที่มีเขาล้อมรอบ ทำให้หมอกควันไม่ลอยผ่านไป ส่วนตามอาคารสูงในพื้นที่ได้ฉีดพ่นละอองน้ำ กำลังประสบปัญหาเหลือน้ำน้อยไม่เพียงพอจากภัยแล้ง

ส่วนที่จังหวัดตาก หลายอำเภอถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควัน และส่งผลต่อทัศนวิสัยการทำการบิน ส่งผลให้วันนี้สายการบินนกแอร์ที่มีเที่ยวบินกรุงเทพ-แม่สอด วันละ 5 เที่ยว มีการยกเลิกเที่ยวบินเช้าทั้งหมดตั้งแต่วานนี้เนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดี ส่วนช่วงบ่ายยังคงลงได้แต่ต้องประเมินสถานการณ์ตลอดเวลา

ส่วนจังหวัดพะเยา และเชียงใหม่ วันนี้ค่าฝุ่น พุ่งสูงไปอยู่ในระดับสีแดง โดยเฉพาะที่จังหวัดพะเยา ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ดี สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ต้องเข้าทำการรณรงค์ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลขุนควร อำเภอปง นำเศษวัชพืชต่างๆ เข้าทำการแปรรูป โดยการทำปุ๋ยหมัก เพื่อเป็นการลดการเผาและผลกระทบจากหมอกควัน ขณะที่อีกหลายจังหวัดภาคเหนือ ค่าฝุ่นจ่อแตะระดับสีแดงอีก ค่าฝุ่น PM2.5 สูงเกินกว่า 80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้ว