ห้องข่าวภาคเที่ยง

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ หยุดเรียนป้องกันโควิด-19

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และสมาคมผู้ปกครอง ได้ร่วมกันหารือถึงมาตรการป้องกันโควิด-19 หลังจากที่มีนักเรียนเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น แล้วกลับมาเรียนร่วมกับเพื่อนในห้องเรียน และเมื่อวานเด็กนักเรียนกว่า 600 คน ก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยทางผู้บริหารจะขอปิดเรียนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน

ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดแล้ว ซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในโรงเรียน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19