ข่าวเด็ด 7 สี

ผู้ค้าแพลทินัมฯ ร้องขอมาตรการเยียวยาหลังเจอพิษเศรษฐกิจ

ผู้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเดอะ แพลทินัมฯ ย่านประตูน้ำ เรียกร้องให้ผู้บริหารศูนย์การค้าฯ ออกมาตรการเยียวยาให้กลุ่มผู้ค้าที่ทำสัญญาเช่า 10 ปี ซึ่งได้กู้เงินจากสถาบันการเงินมาชำระค่าเช่าล่วงหน้าไปแล้ว แต่ปรากฏว่าพิษเศรษฐกิจ ปัญหาฝุ่น PM2.5 ซ้ำร้ายเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้าง ทำให้ทุกวันนี้แทบไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนไทยมาเดินจับจ่ายซื้อสินค้า จึงขอให้ผู้บริหารช่วยเหลือด้วยการลดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อให้ผู้ค้าสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้