ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายซอรัน มีลาโนวิช ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียคนใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ฯพณฯ นายซอรัน มีลาโนวิช ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย กรุงซาเกร็บ

ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐโครเอเชีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะเจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด