7HD ร้อนออนไลน์

คัดกรองโควิด19 เข้มนักวิ่งชาวโคราชกว่า 2 พันคน ก่อนวิ่งการกุศล

เวลา 05.00 น.ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทีมแพทย์ และหน่วยพยาบาลฉุกเฉิน นำอุปกรณ์เครื่องวัดไข้มาทำการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด 19  กับเหล่านักวิ่งชาวโคราชกว่า 2 พันคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลส่งเสริมการออกกำลังกายและร่วมทำบุญเพื่อสาธารณกุศล รวมทั้งให้บริการเจลล้างมือ และติดป้ายประชาสัมพันธ์ หากผู้ที่มีประวัติการเดินทางกลับจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน หากมีอาการไข้ ไอจาม เหนื่อยหอบ ให้รีบไปพบแพทย์

ผลการตรวจคัดกรองครั้งนี้ ไม่พบผู้มาร่วมงานมีอาการเสี่ยงต่อโรคโควิด 19 และผู้มาร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความมั่นใจและบางส่วนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเอง สำหรับกิจกรรมวิ่งการกุศลฯ  จะมีการนำเงินรายได้จำนวน 9 แสนบาท มอบแก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ,โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา และโรงพยาบาลโชคชัย แห่งละ 3 แสนบาท