ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ในโอกาสวันเอกราชของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มีนาคม 2563

ฯพณฯ นายเซลีโค คอมชิช ประธานคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา กรุงซาราเยโว

ในโอกาสวันเอกราชของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านและคณะประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศไทย และบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสอง ให้เพิ่มพูนสืบไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด