ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทอดพระเนตรการแสดงมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 12

เวลา 14.55 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ในการทอดพระเนตรการแสดงมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 12 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมดุริยางค์ทหารบก กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทยเทค และสมาคมเมโลเดียนจัดขึ้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้ง เพื่อเสริมสร้างทักษะทางดนตรีให้แก่นักเรียน และเยาวชนที่เข้าร่วมงานฯ ตลอดจน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของดนตรี และซาบซึ้งในบทเพลงพระราชนิพนธ์ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงชุดต่าง ๆ อาทิ การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ เพลง "แผ่นดินของเรา" ประกอบจินตลีลา รวมทั้ง การบรรเลงเพลง When, ชะตาชีวิต และ OH I SAY

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด