เช้านี้ที่หมอชิต

วิกฤต! สมาคม รพ.เอกชน ร้องขาดแคลนหน้ากากอนามัย คนไข้-หมอ เสี่ยงติดโควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ชี้โรงพยาบาล 250 แห่ง ขาดหน้ากากอนามัยขั้นวิกฤต คนไข้ หมอ และเจ้าหน้าที่ อยู่ในภาวะเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ออกหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชนขาดแคลนหน้ากากอนามัยป้องกันการระบาดของโรคเข้าขั้นวิกฤต ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งไม่มีหน้ากากอนามัยใช้แล้ว

ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ต้องใช้หน้ากากผ้า ที่มีความเสี่ยงมาก ทางโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งไม่สามารถจัดซื้อจัดหาหน้ากากอนามัยได้ เพราะกรมการค้าภายในได้ประกาศให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม และโรงงานผู้ผลิตต้องจัดส่งให้กับกรมการค้าภายในเท่านั้น ไม่สามารถจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลเอกชนได้

หากไม่มีหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และคนไข้ที่มีความเสี่ยงในการติดโรคในโรงพยาบาลเอกชน อาจจะเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างและร้ายแรงมากขึ้น และจะไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้

ในฐานะผู้แทนของโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 250 แห่งทั่วประเทศ จึงสำรวจจำนวนหน้ากากอนามัยขั้นต่ำที่ต้องการใช้ในแต่ละวัน พร้อมขอความอนุเคราะห์จัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลเอกชน เพื่อจะสามารถควบคุมป้องกันไม่ให้มีการระบาดมากกว่านี้