7HD ร้อนออนไลน์

แซม นักวิ่งสู้มะเร็งฝากถึงน้องชาย ใช้ชีวิตเผื่อพี่ด้วย

ภายจากที่ นายณัฐพล เสมสุวรรณ หรือ แซม "นักวิ่งสู้มะเร็ง" อดีตผู้ป่วยนอนติดเตียงจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคแพ้ยาอย่างรุนแรง ผู้เป็นแรงบันดาลใจห้กับผู้คนจำนวนมาก กระทั่งเมื่อช่วงกลางปี 2562 ที่ผ่านมา ได้ตรวจพบว่า ตนเองเป็นมะเร็งอีกครั้ง ที่บริเวณโคนลิ้น เมื่อช่วงกลางปี 2562 และได้เข้ารับการรักษาเรื่อยมา ก่อนจะเสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา  นั้น

ทางแฟนเพจ "Sam's Story" ได้นำบทสนทนาระหว่าง คุณแซม และน้องชาย ออกมาเปิดเผยให้ผู้ติดตามได้เห็น โดยระบุว่า "เมื่อพี่แซมฝากถึงน้องนิว น้องชายพี่แซมใช้ชีวิตเผื่อพี่แซมด้วยนะ"

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/03/02/261.jpg