ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : เรือนจำปลอดเชื้อ ปลอดโรค จ.ระยอง

เพราะได้รับการตรวจคัดกรองจากทีมแพทย์ที่แวะเวียนไปตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ซ้ำยังเข้มงวดกับญาติและหน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชม วันนี้เรือนจำกลางจังหวัดระยอง จึงไร้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงแม้จะมีผู้ต้องขังมากถึงเกือบ 8,000 คน จัดเป็นเรือนจำมั่นคง 1 ใน 5 ของประเทศ

นี่เป็นหนึ่งในมาตรการส่วนย่อยที่ทางจังหวัดระยอง เน้นย้ำทุกภาคส่วนให้ช่วยกันเฝ้าระวังช่วงที่ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ทั้งยังได้กระจายการตรวจเข้มไปยังระบบการคมนาคมที่ขนส่งผู้คนจากทั่วโลก มาท่องเที่ยวตามเกาะแก่ง โดยเฉพาะเกาะเสม็ด แต่ไม่สั่งงดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเชื่อมั่นว่าการต้อนรับด้วยไมตรีและไม่รังเกียจจะเชื่อมให้ผู้คนหลั่งไหลกลับมาเที่ยวไทย เมื่อไร้ปัญหาเชื้อร้ายกินปอด

ขณะที่ด้านสิทธิทางกฎหมายก็ได้รับการเอาใจใส่จากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะข้อกฎหมาย ซึ่งรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ย้ำว่าสถาบันให้ความสำคัญและตั้งเป็นข้อกำหนด โดยจะหมุนเวียนผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน ไปทำกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ต้องขัง เพื่อสร้างพื้นฐานให้คนเหล่านี้ออกสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ เมื่อพ้นโทษ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ต้องขังเข้ารับการปรึกษาไม่น้อย

แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในการเฝ้าระวัง แต่เป็นพลังสำคัญที่ส่งเสริมให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปลอดโรค