ข่าวภาคค่ำ

คาดแล้งสุดในรอบ 20 ปี นายกฯ สั่งรับมือด่วน หวั่นกระทบเศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรี สั่งทุกฝ่ายเตรียมรับมือภัยแล้ง หลังคาดปีนี้แล้งสุดในรอบ 20 ปี กระทบเศรษฐกิจแน่นอน ย้ำต้องปรับแผนให้สอดรับสถานการณ์

เป็นการประชุมชี้แจงมอบนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้ง และเตรียมการเก็บน้ำฤดูฝน ปี 2563 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เครือข่ายและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมงาน ซึ่งทั้งหมดต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และให้บริการเจลล้างมือ

โดย นายกรัฐมนตรี ย้ำมี 2 สถานการณ์ที่รัฐบาลต้องดูแล คือ การเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง และการแก้ปัญหาภัยแล้งจากปริมาณน้ำเดิมที่มีอยู่น้อย ซึ่งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ พร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เข้ากับสถานการณ์โดยตลอด

ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ในปีนี้ อาจเป็นปีที่ประสบภัยแล้งมากสุดในรอบ 20 ปี ส่งผลกระทบต่อ GDP ของประเทศถึงร้อยละ 0.11 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น แผนรับมือทั้งขุดบ่อบาดาล สร้างฝายชะลอน้ำ หาแหล่งเก็บน้ำต้องทำต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าปัญหาภัยแล้งจะผ่านพ้นไปด้วยดี นายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือประชาชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน อย่าเผาป่าเพียงเพราะต้องการของป่า ไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชุมชนและประเทศชาติ