7HD ร้อนออนไลน์

พิษไวรัสโควิด-19 เชียงรายปิดโรงเรียนเพิ่มอีก 1 แห่ง

โรงเรียนแม่ข้าวต้ม ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประกาศหยุดเรียน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-6 มีนาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดโรงเรียนทั้งหมด หลังทางโรงเรียนพบว่ามีผู้ปกครองและญาติของเด็กนักเรียนจำนวน 17 คน เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ จีน และไต้หวัน ในช่วงระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังให้เด็กนักเรียนทั้ง 17 คน หยุดเรียนเพื่อรอดูอาการเป็นเวลา 14 วัน ส่วนผู้ปกครองพร้อมบรรดาญาติ ๆ ที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงก็ให้เก็บตัวดูอาการเช่นกัน อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังคงไม่พบเด็กนักเรียนของโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองและญาติทั้งหมดมีอาการป่วยแต่อย่างใด แต่ทางโรงเรียนประกาศปิดโรงเรียน เพื่อทำความสะอาดสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจ ให้แก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองคนอื่น ๆ.