7HD ร้อนออนไลน์

กต.เผยคนไทยในเกาหลีใต้แจ้งขอกลับไทยกว่า 5,000 คน หนีโควิด19 ระบาด

นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ  กล่าวถึงกรณีคนไทยในเมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้ และกลุ่มแรงงานไทยลักลอบเข้าเมืองหรืออยู่เกินวีซ่า ต้องการกลับประเทศไทยเพื่อหนีการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ว่า รัฐบาลเกาหลีใต้ ได้ประกาศให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่เกินวีซ่า แสดงความสมัครใจออกนอกประเทศได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2563 โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ และสามารถกลับเข้ามายังเกาหลีใต้ได้อีก 
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้สอบถามสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ของเกาหลีใต้แล้ว ทราบว่าตั้งแต่ปลาย ธ.ค.2562 -1 มี.ค.2563 มีคนไทยที่ลักลอบเข้าเกาหลีใต้ หรือ อยู่เกินวีซ่า มารายงานตัวแล้ว 5,000 กว่าคน เฉพาะเมืองแทกู มีประมาณ 136 คน
 
โดยทางการเกาหลีใต้ ยืนยันว่า ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทุกรายจะได้รับการรักษาตามมาตรฐานในสถานพยาบาลที่รัฐบาลกำหนด และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะถูกหรือผิดกฎหมาย แต่ปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่า คนไทยในเกาหลีใต้ติดเชื้อไวรัสโควิด19  นอกจากนี้ สำนักงานตม.เกาหลีใต้ยืนยันว่า ผู้ป่วยทุกคนจะไม่ถูกจับกุม และไม่ถูกส่งตัวกลับถ้าไม่สมัครใจ
                                                                                                                                                                                 
ทั้งนี้ คนไทยในเกาหลีใต้ ที่ต้องการจะกลับประเทศไทย สามารถเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและเอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน ไปติดต่อกับสำนักงาน ตม.ในเขตที่พักอาศัยอยู่ได้ทันที โดยทางการเกาหลีใต้ จะใช้เวลาประมาณ 3-15 วัน ในการออกเอกสารยืนยันการออกนอกประเทศ  ส่วนผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายซื้อตั๋วเครื่องบิน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด19  สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ได้ตั้งกลุ่มไลน์ใช้ติดต่อกับคนไทยในเกาหลีใต้ เพื่อประสานงาน แจ้งข่าวสาร สอบถามความเป็นอยู่ของ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพกับหน่วยงานของเกาหลีใต้ โดยในกลุ่มไลน์นี้มีคนไทยในจ.คยองซัง-เหนือ (รวมเมืองแทกู) เข้าร่วมประมาณ 270 คน และมีผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุขของไทยให้คำแนะนำในกลุ่มนี้  รวมทั้งยังกำลังดำเนินการจัดส่งหน้ากากอนามัยให้กับคนไทยในพื้นที่ที่ประสบปัญหาในการหาซื้อด้วย 

ส่วนคนไทยที่เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว จะต้องผ่านมาตรการคัดกรองของทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และกักตัวเพื่อดูอาการเป็นระยะเวลา 14 วันตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  ถ้าคนไทยในเกาหลีใต้มีเหตุเร่งด่วน สามารถติดต่อฮอตไลน์สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ที่หมายเลข +82-106747 0095 และสามารถติดตามข่าวและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ได้ทางเฟซบุ๊ก  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล Royal Thai Embassy, Seoul