7 สีช่วยชาวบ้าน

ประปาหมู่บ้านงบ 10 ล้านบาท สร้างแล้วทิ้งใช้การไม่ได้ จ.นครพนม

ชาวบ้านที่อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ แม้จะมีประปาหมู่บ้านที่สร้างด้วยงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท แต่ก็ใช้การไม่ได้

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ประกอบด้วย สถานีสูบน้ำ ระบบประปาถังน้ำใต้ดิน ถังสูง รวมถึงระบบส่งจ่ายไปตามครัวเรือน ของกรมทรัพยากรน้ำ ภาค 3 อุดรธานี ที่ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่หมู่ 5 บ้านปฏิรูป ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่หมู่ 5 กับหมู่ 9 บ้านปฏิรูป จำนวน 400 ครัวเรือน เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2558 แล้วเสร็จเมื่อปี 2559 แต่ไม่มีการเปิดใช้งาน ถูกปล่อยทิ้งร้างจนทรุดโทรม บางจุดเริ่มเสียหาย

และจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ชาวบ้านเริ่มขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ จึงเรียกร้องไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล ให้เข้ามาช่วยดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งช่วยเหลือประชาชน