ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมือง ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ที่พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมือง

ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมตักบาตรและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ สุชิน อคฺคชิโน สมเด็จพระราชาคณะ และพระสงฆ์ 10 รูป แล้วกรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด