7HD ร้อนออนไลน์

อาจราย์ นิสิตและจิตอาสา มมส. รวมกลุ่มทำหน้ากาก DIY แจกนิสิต

ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม กลุ่มอาจารย์ นิสิต และจิตอาสา รวมกลุ่มกันเสียสละเวลาและสมทบทุนกันจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการทำหน้ากากอนามัยผ้าไว้ใช้เองอและแจกจ่ายให้แก่นิสิตหรือผู้ที่ต้องการ

รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ พลนิกรกิจ สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า อาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รวมกลุ่มกันทำหน้ากากอนามัยผ้า DIY ป้องกันฝุ่นละออง และป้องกันการกระจายของน้ำมูกหรือน้ำลายจากการไอจาม สามารถซักใช้ซ้ำได้ เนื่องจากเห็นปัญหาถึงความขาดแคลน หาซื้อยากและราคาแพงขึ้น การทำหน้ากากอนามัยผ้าใช้เองจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ โดยสร้างแบบและตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าไว้ใช้เอง โดยใช้เวลาว่างที่ไม่มีคาบสอนมารวมกลุ่มกันที่ห้องพักอาจารย์และแบ่งหน้าที่กันตามถนัด ซึ่งงบประมาณในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ได้มาจากการบริจาคเงินร่วมกันของอาจารย์และนิสิต ที่ต้องการสมทบทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมในครั้งนี้ ส่วนจักรเย็บผ้าก็นำมาเองจากที่บ้าน

ขั้นตอนการทำหน้ากากอนามัยผ้า DIY ไม่ยุ่งยาก เริ่มจากเลือกผ้าสำหรับทำหน้ากากอนามัยเป็นผ้าที่มีเนื้อแน่น ไม่ระคายผิว เช่น ผ้าฝ้าย เลือกลายสวยงามตามใจชอบ ตัดตามแบบ กว้าง 7 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร ตัดเพิ่มเผื่อส่วนโค้งจมูกและคาง ใช้อุปกรณ์ไม่กี่อย่าง คือ กรรไกรตัดผ้า จักรเย็บผ้า ไส้ไก่หรือยางยืดสำหรับทำที่เกี่ยวหู และเนื่องจากต้องใช้เวลาว่างจากการสอนมาทำหน้ากากอนามัยผ้า สามารถผลิตได้ประมาณวันละ 150 ชิ้น และนำไปแจกให้กับนิสิตหรือผู้ที่ต้องการใช้ พร้อมให้คำแนะนำก่อนใช้ โดยให้ซักทำความสะอาดและผึ่งให้แห้งก่อน สามารถซักและนำมาใช้ซ้ำได้ ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันและกันในยามวิกฤตได้อีกทางหนึ่ง