ห้องข่าวภาคเที่ยง

นักเรียนสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ พบมีไข้ 3 คน

รายงานสดจาก IMPACT Forum เมืองทองธานี : วันนี้มีการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งมีนักเรียนที่มีสิทธิสอบมากกว่า 10,000 คน และจากการคัดกรองพบนักเรียนมีไข้ 3 คน บางคนผู้ปกครองมีประวัติการเดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยง…