ข่าวในพระราชสำนัก

ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน การประกวดผลงานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2563

ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน การประกวดผลงานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ระดับภาคกลางและตะวันออก ซึ่งโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระดำริ โดยจังหวัดและอำเภอทูบี นัมเบอร์วัน มีเกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญ คือ บูรณาการงานด้านการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและการดูแลช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ภายใต้โครงการใครติดยายกมือขึ้น ส่วนชมรมทูบี นัมเบอร์วัน พิจารณาจากความเข้มแข็งในการรวมตัวของเยาวชน เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดโดยเยาวชนเพื่อเยาวชน มีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งระดับต้นแบบและดีเด่น 23 จังหวัด ส่วนอำเภอ และชมรมทูบี นัมเบอร์วัน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน 162 แห่ง

สำหรับผลการตัดสินฯ อาทิ จังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน กลุ่มดีเด่น ได้แก่ จังหวัดตราด นครปฐม พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสงคราม, อำเภอทูบี นัมเบอร์วัน กลุ่มดีเด่น ได้แก่ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี อำเภอโคกสูง สระแก้ว อำเภอพระประแดง สมุทรปรากร และชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในชุมชนภูมิภาค ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร ได้แก่ ชุมชนตำบลวัดแก้ว จังหวัดราชบุรี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด