ข่าวภาคค่ำ

ครม.เศรษฐกิจเคาะแล้ว แจก 2,000 บาท ให้ผู้มีรายได้น้อย สู้โควิด-19

คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเห็นชอบมาตรการลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สำคัญ คือ แจกเงิน 2,000 บาท ให้กับผู้มีรายได้น้อย

โดยที่ประชุมเห็นชอบมาตรการระยะเร่งด่วน 2 เดือน เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อลดการเลิกจ้าง การปรับโครงสร้างและพักชำระหนี้ คลอดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และลดค่าเช่า ค่าน้ำค่าไฟ รวมถึงจะแจกเงินให้ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผ่านระบบอีเพย์เมนต์ เดือนละ 1,000 บาทต่อคน เป็นเวลา 2 เดือน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ขออย่าโจมตีว่าคิดเป็นแต่แจกเงิน เพราะเป็นเพียงมาตรการระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึ่งหลายประเทศใช้วิธีนี้เช่นนี้

สำหรับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นายกรัฐมนตรีขอให้มั่นใจว่าจะนำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ พร้อมขอประชาชนร่วมมือกับมาตรการที่เตรียมไว้ เพื่อความปลอดภัยของสังคม โดยเฉพาะการเดินทางกลับของแรงงานไทยผิดกฎหมายจากเกาหลีใต้ หรือผีน้อย ที่มีมาตรการควบคุมเข้มข้นตั้งแต่ต้นทาง

ส่วนศูนย์ข้อมูลโควิด-19 แถลงข่าววันแรก ยืนยันมีการบูรณาการควบคุมแพร่ระบาดและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาหน้ากากอนามัยและเจลล้างมืออย่างเพียงพอกับความต้องการของประชาชน พร้อมยังเปิดให้ประชาชนร่วมบริจาคสมทบกองทุนโรคโควิด-19 ที่มีคณะรัฐมนตรีบริจาคประเดิมด้วยเงินเดือนแล้ว