ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในการที่นายมุฮัมมัด ฮุสนี มุบาร็อค อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ถึงแก่อสัญกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในการที่นายมุฮัมมัด ฮุสนี มุบาร็อค อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ กรุงไคโร

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้ทราบว่า นายมุฮัมมัด ฮุสนี มุบาร็อค อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ถึงแก่อสัญกรรม ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดี ในการสูญเสียครั้งนี้

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด