ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย นวัตกรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างคุณค่า

เวลา 15.57 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ ทรงเปิดโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย "นวัตกรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างคุณค่า" ซึ่งคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะไทยในแขนงต่าง ๆ ที่ควรค่าในการอนุรักษ์

โอกาสนี้ ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดกระเช้าสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี และผู้ชนะการประกวดภาพวาดศิลปะ Eastville Young Creator Award แล้วทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ชุด "นวัตกรรมเส้นใยใส่สบายจากเส้นใยกล้วยและเส้นใยผักตบชวา" ภายในงานยังจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการหลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย, หลักสูตรอาหารและโภชนาการ, หลักสูตรศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ ทั้งยังจัดแสดงผลงานที่น่าสนใจ อาทิ กระเช้าดอกไม้เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ, นิทรรศการการเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, กิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์กว่า 30 รายการ จากคณาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรและนักศึกษา สินค้าชุมชน อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่ 10 มีนาคมนี้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด