สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

เปิดตัวแอปแจ้งจุดเสี่ยงอาชญากรรม เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิต

แอปพลิเคชั่นนี้ เป็นโครงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีการนำข้อมูลทางคดีต่างๆมาจัดทำในรูปแบบของ QR code และ application ให้โหลดไปใช้ได้ทั้งใน  iOS และ Android ให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ สามารถตรวจสอบได้ว่าในจุดดังกล่าวมีจุดอันตราย หรือพื้นที่เสี่ยงในคดีรูปแบบต่างๆ อยู่ตรงจุดไหนบ้างเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิต ส่วนฝั่งตำรวจก็เอาไว้ใช้ในการสืบสวนสอบสวนได้ เพื่อใช้หาข้อมูลเหตุที่เคยเกิดขึ้นใกล้เคียงกับคดีที่กำลังติดตามอยู่

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมพยากรณ์การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจะนำข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดของคดีและการสัมภาษณ์ข้อมูลแวดล้อมผู้ที่เคยต้องโทษ ไปให้ระบบ AI อัจฉริยะ คำนวณว่าเด็กและเยาวชนคนใดที่มีโอกาสกลับมาก่อเหตุซ้ำ และยังสามารถคำนวณถึงในระดับเขตพื้นที่ได้ว่า พื้นที่ใดที่มีโอกาสการกลับมาก่อเหตุซ้ำได้อีก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ในการเฝ้าระวังของตำรวจและกรมพินิจฯได้

นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ บอกว่า ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งจาก 15 โครงการวิจัย ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. นำมาโชว์ในการเสวนา “การนำผลสำเร็จของการดำเนินงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศ” ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยกลุ่มกระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0 เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน และให้ความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม