ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี

เวลา 16.07 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดป่าเจริญราช ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ซึ่งสร้างขึ้นเป็นสถาปัตยกรรมไทยแบบโบราณ โดยช่อฟ้าเอก แกะสลักจากไม้ท่อนเดียวเป็นรูป "นกหัสดีลิงค์" ภายในมี "พระพุทธเศวตศิลามหามงคล" ขนาดหน้าตักกว้าง 274 เซนติเมตร สูง 426 เซนติเมตร เป็นพระประธานประจำอุโบสถ

วัดป่าเจริญราช เป็นวัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2544 พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ริเริ่มสร้างสถานปฏิบัติธรรม ต่อมาปี 2545 ได้รับอนุมัติจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี อนุญาตให้จัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์วิมลธรรม เพื่อให้คณะสงฆ์ สามารถพำนักปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้อง จากนั้น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 มหาเถรสมาคม ได้มีประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้จัดตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา ชื่อ "วัดป่าเจริญราช" และให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 13 โดยยังอยู่ระหว่างการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ภายในวัดฯ มีเสนาสนะและสิ่งปลูกสร้างสำคัญ รวม 83 หลัง ปัจจุบันมีพระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. เป็นเจ้าอาวาสวัด มีพระสงฆ์จำพรรษา 16 รูป สามเณร 1 รูป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด