ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจศูนย์ส่งเสริมอาชีพ จ.ชุมพร ทิ้งร้างไม่ใช้งาน ตอนที่ 2

คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน หลังจากลงพื้นที่จังหวัดชุมพรปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตรวจสอบข้อมูลความเสียหายอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพอิสระของนักเรียน กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปิดใช้งานปี 2532-2537 จากนั้นทิ้งร้างไม่ได้ใช้งานถึงปัจจุบัน จึงทรุดโทรมพังเสียหาย ตรงตามข้อมูลที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชน

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพที่จังหวัดชุมพรแห่งนี้ ก่อสร้างในพื้นที่กรมป่าไม้ริมถนนเพชรเกษมจะต้องแก้ไขอย่างไรเพื่อให้ใช้งานได้คุ้มค่าเงินแผ่นดินที่ใช้จ่ายไปแล้ว คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. จึงขยายผลหาคำตอบนี้จาก นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ข้อมูลว่าโครงการนี้เกิดขึ้นสมัย นายโกวิท วรพิพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีข้อมูลว่าใช้งบประมาณเท่าใด แต่ได้ใช้งานฝึกอาชีพให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุเกย์ปี 2532 จากนั้นใช้งานไม่นานทิ้งร้างพังเสียหายถึงปัจจุบัน

ขณะเดียวกัน ปี 2545 กฎหมายกำหนดให้กรมสามัญศึกษาย้ายไปรวมที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. หน่วยงานนี้จึงมีหน้าที่ต้องดูแลศูนย์ส่งเสริมอาชีพแห่งนี้ จึงฝากให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ช่วยดูแลแต่ไม่มีงบซ่อมแซม

เพื่อให้อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพแห่งนี้ได้ใช้งาน ผอ.สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษเห็นว่าควรโอนศูนย์แห่งนี้ให้เป็นทรัพย์สินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 เพื่อตั้งงบซ่อมแซมในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง. ระบุโดยหลักปฏิบัติเมื่อมีการยุบรวมหน่วยงานราชการเข้าด้วยกัน ก็จะมีการโอนทรัพย์สิน และบุคลากรไปด้วย สามารถตั้งงบประมาณมาบริหารจัดการได้...


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7