ห้องข่าวภาคเที่ยง

โรงพยาบาล กทม.พบผู้ป่วย โควิด-19 รายแรก เป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าโรงพยาบาลในสังกัดของกรุงเทพมหานคร ได้รับผู้ป่วยชาย อายุ 21 ปี มีอาการป่วยด้วยโรค COVID-19 เป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว รู้สึกไม่สบาย จึงเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ย่านลาดกระบัง

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรวจประวัติการทำงาน มีความเสี่ยงเพราะคลุกคลีกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จึงให้แยกตัวไปเจาะเลือด ผลตรวจแล็บออกมาเป็นบวก จึงประสานงานตามขั้นตอน ส่งต่อคนไข้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งในสังกัดของกรุงเทพมหานคร มีห้องแยกโรคความดันลบดูแลผู้ป่วย COVID-19 จัดระบบการรักษาแยกเฉพาะ ไม่ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป ขอประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก