7HD ร้อนออนไลน์

นทท.จากประเทศกลุ่มเสี่ยง ต้องมีใบรับรองแพทย์ก่อนเข้าไทย

วันนี้ (10 มี.ค.63) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางจาก 4 ประเทศ 2 เขตปกครองพิเศษ ที่ถูกประกาศเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่านักท่องเที่ยวหรือคนที่เดินทามาจากกลุ่มประเทศเสี่ยงทั้ง 4 ประเทศ 2 เขตปกครองพิเศษนี้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ก่อนไม่ใช่นั้นจะไม่ได้ตั๋วโดยสาร เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยต้องเข้ากระบวนคัดกรอง หากไม่มีไข้ต้องกักตัวที่โรงแรมที่พัก หรือบ้านพักของตนเอง เป็นเวลา 14 วัน

ส่วนมาตรการเพิ่มเติมในการกักตัวแรงงานที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เมื่อตรวจคัดกรองแล้วไม่พบว่ามีไข้ให้กักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่อาสาสาธารณสุขหมู่บ้านไปคอยติดตามอาการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่กรมการปกครองในแต่ละจังหวัด ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงจะแบ่งงานกันในการเฝ้าระวังติดตาม
         
นางนฤมล กล่าวต่อว่าเมื่อมีมาตรการกำหนดให้มีใบรับรองแพทย์ก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศ จะส่งผลต่อจำนวนคนที่จะเดินทางเข้ามาในไทยลดลง และลดภาระที่ต้องติดตามตัวลงไปมาก รวมถึงความเสี่ยงของโรคก็จะลดลงในระดับหนึ่ง เพราะได้รับการตรวจมาแล้วว่าปลอดภัย ซึ่งการจะสร้างความมั่นใจให้กับคนในประเทศได้ในระดับ.