เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ใช้แผนที่ความต้องการน้ำทำฝนหลวงปีนี้

แผนที่ "ความต้องการน้ำ" รายจังหวัดที่รวบรวมการร้องขอน้ำจากชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกับข้อมูลภัยแล้งของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปริมาณฝนแบบเรียลไทม์ มาใช้วางแผนการทำฝนหลวงในปีนี้ ซึ่งเป็นการยกระดับการทำงานให้ตรงกับความต้องการของชาวบ้านมากที่สุด

ขณะเดียวกัน เดิมทีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง จะกระจายอยู่ใน 5 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลางที่นครสวรรค์ ภาคอีสานที่ขอนแก่น ภาคตะวันออกที่ระยอง และภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ล่าสุดได้เพิ่มที่จังหวัดพิษณุโลก และบุรีรัมย์ ขึ้นอีกเพื่อดูแลเติมน้ำในเขื่อนและพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน

ภาคเหนือ และอีสาน ปริมาณน้ำต้นทุนถือว่าแห้งแล้ง ส่วนน้ำในเขื่อนทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่วนภาคตะวันออก ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ยังขาดแคลนน้ำต้นทุน และพื้นที่ภาคใต้ ที่น่ากังวล คือ ทะเลสาบสงขลา ที่ระดับความเค็มเกินค่ามาตรฐาน รวมถึงจังหวัดภูเก็ต เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาเช่นกัน

ปีนี้ยอมรับว่าสภาพอากาศที่แปรปรวน การเกิดไฟป่าในวงกว้าง มีผลต่อการทำฝนหลวง เพราะความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างน้อย หรือน้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ จะทำฝนหลวงไม่ได้ผล

ปีที่แล้วขึ้นบินปฏิบัติการ 6,200 กว่าเที่ยวบิน ปีนี้ที่มีสภาวะแห้งแล้ง น้ำน้อย และภารกิจหลัก คือ การเติมน้ำในเขื่อน คาดว่าจะปฏิบัติการไม่ต่ำกว่าปีที่แล้วแน่นอน โดยที่เจ้าหน้าที่จะประเมินสภาพอากาศวันต่อวัน และทำงานไม่เว้นวันหยุด

เจ้าหน้าที่ย้ำว่าอุปสรรคหนึ่งที่ทำให้การทำฝนหลวงไม่ได้ คือ ไฟป่า ที่ทำให้ความชื้นสัมพัทธ์น้อย ทำฝนหลวงไม่ได้ ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

Facebook : CH7HD Social Care