7 สีช่วยชาวบ้าน

ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ทรุด ชาวบ้านเดือดร้อน จ.ปทุมธานี

ปัญหาภัยแล้ง นอกจากจะส่งผลกระทบกับน้ำกิน น้ำใช้ ยังทำให้เกิดปัญหาถนนริมคลองทรุดอีกด้วย อย่างถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ ที่จังหวัดปทุมธานี ทรุดตัวเป็นทางยาว หลังน้ำในคลองแห้งอย่างรวดเร็ว

สภาพของถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ ในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ที่ทรุดตัวเป็นทางยาวกว่า 200 เมตร สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน และผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก เนื่องจากถนนสายนี้เชื่อมต่อไปออกอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และยังเป็นเส้นทางเลี่ยงการจราจรติดขัด เพื่อเดินทางไปภาคอีสาน ทำให้ในแต่ละวันมีผู้ใช้เส้นทางจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและเทศกาลต่าง ๆ

จากจำนวนผู้ใช้เส้นทาง ประกอบกับระดับน้ำในคลองที่ลดลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ถนนทรุดตัว เพราะก่อนหน้านี้ ถนนเคยทรุดจนมีการซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท และเจ้าหน้าที่กองช่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม ได้นำป้ายและเชือกมากั้นพื้นที่ เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนแล้ว